Kontakt

info@ventit.eu


VENTIT s.r.o.

ID: 45 485 674
TAX: 2023016479
VAT: SK2023016479

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Prešově, oddíl Sro, vložka č. 22823/P